Vipper og bryn 

Klassisk farging og forming av vipper og bryn

Vipper og bryn

Behandling

Pris

Varighet

Farge og form vipper og bryn - Napping

600

30min

Farge og form vipper og bryn - Voksing

650

30min

Farging av vipper

350

30min

Farging og forming av bryn - Napping

400

30min

Farging og forming av bryn - Voksing

400

30min